WIERZYCIEL

Nasze doświadczenie i rozwiązania…

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący blisko 30-letnie doświadczenie oraz zdobytą w tym czasie wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. Wszystko po to, by skutecznie realizować orzeczenia sądowe.

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych Wierzyciel ma prawo do wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W przypadku skorzystania z wyboru komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r.”