KONTAKT

CZEKAMY NA TWÓJ KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe

Małgorzata Pluskota Kancelaria Komornicza nr XIX

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Grochowska 304/68

03-840 Warszawa

Tel: 22 618 03 83,

adres domyślnej skrzynki ePUAP: ASR_Pluskota

adres skrzynki ePUAP do zbiegów: /ASR_Pluskota/ezbiegi

Adres email: warszawa.praga3@komornik.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Środa 9:00 – 15.00

BIURO PODAWCZE I KASA KANCELARII CZYNNE

Poniedziałek – piątek 8.00-14.00

NUMER KONTA BANKOWEGO

90 10201042 0000 8602 0302 9725 – PKO BP

 

W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko oraz sygnaturę prowadzonego postępowania egzekucyjnego np. KM 1/16

02 1020 1026 0000 1902 0379 4997 – PKO BP – UWAGA – Konto do wpłat w sprawach wszczętych w 2019 roku.

Nasza lokalizacja