KARIERA

PRACA W NASZEJ KANCELARII 

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w kancelarii proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy warszawa.praga3@komornik.pl

 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.