Dłużnik

Zbiór informacji dla dłużnika.

Zgodnie z art. 761 § 3 KPC Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. Ponadto w przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. W celu uzyskania pełnych informacji na temat prowadzonego postępowania należy zgłosić się na przyjęcia interesantów, które odbywają się w Środy w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany numer rachunku bankowego.